Szabályzat

 1. A táborba való belépéssel mindenki önként elfogadja a szabályzatot.
 2. A szabályok nem ismerete nem mentesít azok alól!
 3. A tábor alsó korhatára 16 év, 18. életévét be nem töltött táborozótól aláírt szülői engedélyt kérünk. A szülői engedély: Megnyitás
 4. Alkohol fogyasztás a tábor ideje alatt csak a 18. életévét betöltött táborozónak engedélyezett.
  Alkohol csak kultúrált körülmények között, saját felelősségre fogyasztható!
 5. A magyar törvények szerint illegális drognak minősülő tudatmódosító szereket a tábor területére behozni szigorúan tilos.
  A szervezők fenntartják a jogot a csomagok átvizsgálására. Amennyiben a szervezőség ilyen jellegű szereket talál a táborozónál, abban az esetben rendőrségi feljelentést tesz.
 6. A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat feltétel nélkül követni kell.
  A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
 7. A tábor területét 21:00 után elhagyni tilos! A kaput 22:00-kor bezárjuk.
 8. A tábor elhagyása csak saját felelősséggel történhet, a szervezők előzetes tájékoztatásával.
  18 év alatt csak felnőtt kíséretében hagyható el a tábor, ekkor a felnőtt felelős érte.
 9. Kérünk mindenkit, hogy egymás testi épségére különös figyelemmel ügyeljünk.
 10. Szándékos rongálás és/vagy károkozás kizárást von maga után. Az okozott kár minden esetben megtértítendő.
 11. A személyes tárgyakért a szervezőség felelősséget nem tud vállalni. Kérünk mindenkit, hogy figyeljen saját tulajdonára.
 12. A testi épséget veszélyeztető eszközöket a tábor területére behozni szigorúan tilos! Amennyiben a szervezőség ilyen eszközt talál a táborozónál, elkobozza.
  A táborozó, a tábor végén az eszközt visszakapja. A 8 cm-t meg nem haladó kés, előzetes bejelentés után a tábor területére behozható.
 13. A tábor területén a tűzrakás tilos!
 14. A táborozónak kötelessége bejelentenie az általa ismert allergiáit és súlyos egészségügyi problémáit.
 15. A táborban készült összes kép és hanganyag a tábor szervezőinek tulajdonát képezi, felhasználásuk az ő engedélyükkel lehetséges!
 16. A tábor látogatói elfogadják, hogy a tábor ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek.
  Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be!
 17. Ha a táborlakó nem rendelkezik oltásigazolvánnyal, akkor elfogadja, hogy a szervezőket semmilyen felelősség sem terheli az ebből adódó kellemetlenségeiért (például: megbetegedés).